• Curs reconegut com activitat de formació permanent per a docents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

  • Formació Universitària Específica certificada per la Universitat de Barcelona.

  • Curs reconegut com activitat de formació permanent per a docents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  • Formació Universitària Específica certificada per la Universitat de Barcelona.


  • Curs reconegut com activitat de formació permanent per a docents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  • Formació Universitària Específica certificada per la Universitat de Barcelona.